Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017

Ενημέρωση σε σχέση με τις δράσεις καθαριότητας στο σχολείο μας από την Διευθύντριά μας.9/ΘΕΣΙΟ 3ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ 1
Ταχ. Κώδικας : 19003
Πληροφορίες : ΠΥΡΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλ. : 22990 22190
ΦΑΞ : 22990 22190
Ε- mail : mail@3dim-markop.att.sch.gr

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ


Αξιότιμε κε Σπυρόπουλε, Σεβαστά Μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων,

Σε απάντηση της επιστολής σας με Αρ. Πρωτοκόλλου Εισερχομένων Εγγράφων
156/20-03- 2017, και με θέμα την δράση καθαριότητας θα θέλαμε να σας
ενημερώσουμε τα εξής:

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου, μετά από εισήγηση της Δ/ντριας κας
Μαρίας Πυργέρου , αποφάσισε να θεσμοθετήσει την ημέρα Παρασκευή κάθε
εβδομάδας ως ημέρα καθαριότητας με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές
του σχολείου στο θέμα της σωστής διαχείρισης των απορριμμάτων αλλά και της
υπεύθυνης αντιμετώπισης του ζητήματος της καθαριότητας ενός δημοσίου
χώρου τον οποίο όλοι μοιραζόμαστε.

Η απόφαση αυτή του Συλλόγου Διδασκόντων καταγράφηκε στο επίσημο
Πρακτικό του Συλλόγου με αρ. πράξης 16/17-02- 17. Αποτελεί, συνεπώς,
επίσημα θεσμοθετημένη απόφαση.

Στο πλαίσιο αυτής της απόφασης, οι μαθητές του κάθε τμήματος, αρχίζοντας από
τα μεγαλύτερα παιδιά και κατεβαίνοντας προς τα μικρότερα, φορούν γάντια μιας
χρήσεως και, υπό την επίβλεψη του υπεύθυνου εκπαιδευτικού ο οποίος
συνοδεύει και επιτηρεί τα παιδιά σε όλη την διάρκεια της δράσης συμμετέχοντας
και ο/η ίδιος/α σε αυτήν, μαζεύουν τα απορρίμματα ξεκινώντας από την τάξη
τους. Συνεχίζουν στους εσωτερικούς διαδρόμους του σχολείου και το εμφανές
προαύλιο το οποίο και χρησιμοποιούν. Τα παιδιά είναι συνέχεια υπό την
επίβλεψη του/της εκάστοτε εκπαιδευτικού και σε καμία περίπτωση δεν
διαχειρίζονται επικίνδυνα απορρίμματα για τα οποία δεν είναι υπεύθυνα.

Από τα παραπάνω είναι ευνόητο ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας από
τους γονείς/κηδεμόνες. Επιπλέον, όσον αφορά στην πρόταση να συνοδεύσουν οι
γονείς τα παιδιά τους σε κάποια παρόμοια δράση, θεωρούμε ότι είναι απολύτως
θεμιτό να πάρει μια τέτοια πρωτοβουλία ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων,
αλλά, όπως προανέφερα, η δράση που εκπονείται από το Σχολείο με επίσημη
πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων αφορά τους μαθητές για τους οποίους
είμαστε υπεύθυνοι σαν εκπαιδευτικοί και όχι τους γονείς και έχει
συγκεκριμένους παιδαγωγικούς και εκπαιδευτικούς στόχους.

Με εκτίμηση,

Η Δ/ντρια κα Μαρία Πυργέρου
Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 3 ου Δ.Σ. Μαρκοπούλου

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου