Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

Σχετικά με τις εκπαιδευτικές δράσεις καθαριότητας στο σχολείο μας

Προς διεύθυνση 3ου Δημοτικού Σχολείου Μαρκοπούλου


Αγαπητή κα Πυργέρου


Η υιοθέτηση της δράσης συμμετοχής των μαθητών στην καθαριότητα του σχολείου, μας βρίσκει κατ’αρχήν σύμφωνους, όσον αφορά την εκπαίδευση των παιδιών και την ευαισθητοποίησή τους όσον αφορά την προστασία των χώρων του σχολείου από τη δραστηριότητά τους.

            Πιστεύουμε ότι ως θεσμός είναι καλό να εφαρμοστεί στους χώρους που χρησιμοποιούνται από τα παιδιά, δηλαδή τις αίθουσες διδακαλίας, τους διαδρόμους τους σχολείου και το τμήμα του προαύλιου στο οποίο προαυλίζονται και το οποίο χρησιμοποιούν.

            Καθώς από τους μαθητές μεταφέρονται κάποιες ανησυχητικές για τους γονείς ιστορίες σχετικά με τη δράση αυτή, θα θέλαμε από μέρους σας να υπάρξει μια επίσημη ενημέρωση σε σχέση με το τρόπο που έχετε σχεδιάσει και εφαρμόζετε τη δράση αυτή, ώστε να καθησυχαστεί το φαινόμενο της ανησυχίας και να διαβεβαιωθούν οι γονείς ότι σε κάθε περίπτωση εξασφαλίζεται  η αρμόδια επιτήρηση των παιδιών και ο κατάλληλος προστατευτικός εξοπλισμός για την αποφυγή δυσάρεστων συμβαμάτων.

Στη συνέλευση γονέων προτάθηκε επίσης ότι για τον καθαρισμό του συνόλου του προαυλίου, θα μπορούσε να οργανωθεί μια δράση με τη συμμετοχή και των γονέων.

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η επικοινωνία από μέρους σας γενικότερα των εκπαιδευτικών δράσεων του σχολείου με το σύνολο των γονέων ή με το σύλλογο μας ως όργανο εκπροσώπησης, θα είχε μόνο θετικά αποτελέσματα, καθώς θα ενημέρωνε υπεύθυνα την γονεϊκή κοινότητα και δεν θα άφηνε περιθώρια σε παρερμηνείες και διαστρεβλώσεις που προκύπτουν ακριβώς από άγνοια και έλλειψη υπεύθυνης ενημέρωσης.


                                                                                                                Μαρκόπουλο 20-03-17


                                                                                                                                Το ΔΣ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου