Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015

Δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη

clipartpanda.com
Στην Α΄ τάξη του Δημοτικού φέτος εγγράφονται όσα παιδιά έχουν φοιτήσει στο νηπιαγωγείο και έχουν γεννηθεί το έτος 2009 (από 1-1-2009 έως 31-12-2009).

Σύμφωνα με τις διατάξεις της §3 του άρθρου 7 του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161Α), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των περιπτώσεων 3 και 4 της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8 τ. Α΄/10.1.2014) και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 53 του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38 τ. Α΄/17.2.2014) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.

β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν  τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας  Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

ε. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου. Όπου δεν είναι δυνατή η προσκόμιση Βεβαίωσης παρακολούθησης νηπιαγωγείου, οι γονείς και κηδεμόνες των νηπίων υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε., στην οποία θα  αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει  την εγγραφή του μαθητή.


Ειδικές διατάξεις:
Οι προερχόμενοι από σχολεία του εξωτερικού, Έλληνες ή αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των κεφαλαίων Α’ και Β’ της παρούσης εγκυκλίου στην αριθμητικά αντίστοιχη τάξη, εφόσον έχουν τη νόμιμη ηλικία που ισχύει στην Ελλάδα ή σε μικρότερη, αν οι γονείς το ζητήσουν με σχετική δήλωση. Οι αλλοδαποί μαθητές που δε δύνανται να προσκομίσουν το πιστοποιητικό γέννησης μπορούν να εγγραφούν στα σχολεία με ληξιαρχική πράξη γέννησης.
Για την εγγραφή αλλοδαπών μαθητών ορίζεται ότι εγγράφονται οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος. Επίσης, ανήλικα τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών μπορούν να εγγραφούν έστω κι αν δεν έχει ρυθμιστεί η νόμιμη διαμονή τους στη χώρα. Τα δικαιολογητικά εγγραφής των αλλοδαπών μαθητών πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα.

Τρίτη, 26 Μαΐου 2015

Ανακοίνωση

Αγαπητοί γονείς,
Το τελευταίο διάστημα έχουν προκύψει κάποια περιστατικά μεταξύ γονέων και δασκάλων, τα οποία έχουν διαμορφώσει ένα αρνητικό κλίμα, με τις συνέπειες να βαρύνουν τον άμαχο πληθυσμό (τα παιδιά μας).
Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι το βασικότερο στοιχείο της καλής λειτουργίας του σχολείου είναι οι καλές σχέσεις συνεργασίας με τους διδάσκοντες, γιατί μόνο έτσι επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους μαθητές.
Από τη θέση μας, ως εκπρόσωποι των γονέων, προτρέπουμε όλους τους γονείς να μελετήσουν ξανάτον κανονισμό λειτουργίας του σχολείου τον οποίον μας έχει μοιράσει η διεύθυνση στην αρχή του έτους και να τηρούμε ευλαβικά τους κανόνες.
Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε και πιστεύετε ότι χρειάζεστε βοήθεια, σας παρακαλούμε να έρχεστε σε επαφή με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, ώστε το θέμα σας να συζητείται με επισημότητα με τη διεύθυνση και να αποφεύγονται παρεξηγήσεις.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Δημιουργία ομάδας εργασίας για το θέμα των εθισμών σε ουσίες

Η ένωση των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Μαρκοπουλου και Πόρτο Ραφτη, ενεργοποιεί ομάδα εργασίας η οποία θα ασχολείται με το θέμα των εθισμών, κάτι που αφορά πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας.
Υπεύθυνο μέλος του ΔΣ της Ένωσης και διοργανωτής της ομάδας είναι ο κος Θανάσης Παπαγεωργίου, με τον οποίον μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email: papageorgioy10091964@gmail.com.
Έχει υπάρξει πρώτη επαφή με την σύμβουλο του ΚΕΘΕΑ και σας ζητούμε να δηλώσετε ενδιαφέρον συμμετοχής, ώστε να κανονιστεί η πρώτη συνάντηση για την έναρξη των εργασιών της ομάδας σε σύζευξη με τα καθορισμένα προγράμματα πρόληψης του ΚΕΘΕΑ, προ της λήξης της φετινής σχολικής χρονιάς.
Με εκτίμηση
Το ΔΣ του Συλλόγου 

Δευτέρα, 18 Μαΐου 2015

Ακύρωση συνάντησης της Σχολής Γονέων

Αγαπητοί συμμετέχοντες, η προγραμματισμένη συνάντηση της Σχολής Γονέων που λειτουργεί στο σχολείο μας, δεν θα πραγματοποιηθεί αυτή την Πέμπτη 21 Μαΐου, λόγω της εορτής των πολιούχων Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.