Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ από τη διευθύντρια κα Πυργέρου


3 ο Δ.Σ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ -- ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα:
 Σύμφωνα με το (καινούριο ) ΠΔ 79/2017 (ΑΡΘΡΟ 18/Β ΠΑΡ. 3), «Κανένα άτομο πλην
των εκπαιδευτικών δεν μπορεί να παραμένει εντός του σχολικού χώρου κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας της σχολικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένων και των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, ανεξάρτητα αν τους
έχει διατεθεί ή όχι ειδικός χώρος για τις συνεδριάσεις τους».
Αυτό σημαίνει ότι, κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, απαγορεύεται η
παραμονή γονέων στον σχολικό χώρο. Οι γονείς έρχονται στο σχολείο για τις μηνιαίες
συναντήσεις τους με τον εκπαιδευτικό του/των παιδιού/ών τους σε ώρες τις οποίες
καθορίζει ο εκάστοτε εκπαιδευτικός σε συνεργασία με τον Δ/ντη της σχ. μονάδας και
τον Σύλλογο Διδασκόντων. Ο Σύλλογος Γονέων προγραμματίζει τις δράσεις του εκτός
του σχολικού ωραρίου και παντα σε συνεννόηση με τη Δ/νση ΚΑΙ το Σύλλογο
Διδασκόντων του Σχολείου.
 Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (ασθενείας/τραυματισμού) το Σχολείο ενημερώνει τον
γονέα/κηδεμόνα και αυτός/ή μπαίνουν στο χώρο κατόπιν άδειας και συμπληρώνουν
το σχετικό έντυπο αν επιθυμούν να πάρουν το μαθητή /τρια από το σχολικό χώρο. Οι
εκπαιδευτικοί ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να χορηγήσουν οποιοδήποτε φάρμακο στα παιδιά
ακόμα και αν το εγκρίνουν οι γονείς.
 Οι γονείς ενημερώνονται για τη συμπεριφορά/ διαγωγή/επίδοση των παιδιών τους σε
καθορισμένες μέρες και ώρες και ΟΧΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ του
εκάστοτε εκπαιδευτικού. Η συνομιλία για θέματα που αφορούν στην
πρόοδο/συμπεριφορά των παιδιών είτε στην πρωινή είτε στην μεσημεριανή εφημερία
δυσχεραίνει το έργο του εφημερεύοντα και αποσπά την προσοχή του από τα
καθήκοντά του.
 ΤΕΛΟΣ, οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να συζητούν θέματα που αφορούν τα παιδιά
τους με τη Δ/ντρια του Σχολείου καθημερινά (εκτός Παρασκευής λόγω καθηκόντων στο
Ολοήμερο Σχολείο) μετά το τέλος του σχολικού ωραρίου, και, σε συγκεκριμένες μέρες
και ώρες οι οποίες ορίζονται κατόπιν συνεννοήσεως.

ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ 3 ΟΥ ΔΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου