Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΤΗΣ 23ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ


Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν:

1. Ελλείψεις εκπαιδευτικών- Λειτουργία ολοήμερου σχολείου
2. Μετατροπές στους χώρους του Σχολείου
3. Εξεύρεση Σχολικού Τροχονόμου
4. Ασφαλής υποδοχή και αποχώρηση παιδιών
5. Διόρθωση υποδομών
6. Εξεύρεση τραπεζοκόμου
7. Υλικοτεχνικές ελλείψεις

Κατόπιν συζητήσεως των παρευρεθέντων γονέων και την κατάθεση προτάσεων, αποφασίσθηκαν από τα παρευρισκόμενα μέλη του Δ.Σ ομόφωνα τα εξής:

1. Άμεση αποστολή επιστολής στην Δ/νση α’βάθμιας εκπαίδευσης Αν. Αττικής για την επίλυση  του προβλήματος της άμεσης έναρξης λειτουργίας του ολοημέρου και κινητοποίηση σε περίπτωση μη άμεσης εξεύρεσης λύσης σε εύλογο χρονικό διάστημα.
2. Αποστολή επιστολής στη Σχολική Επιτροπή για υλικοτεχνικές ελλείψεις και επιδιορθώσεις υποδομών
3. Σύνταξη επιστολής προς τη δ/νση του σχολείου με αιτήματα που αφορούν την υποδοχή-φύλαξη των παιδιών τις πρωινές ώρες, την έκφραση των αντιρρήσεων που εκφράστηκαν σε σχέση με τις μετατροπές στους χώρους του σχολείου, όπως και ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειες για την εξεύρεση τροχονόμου και τραπεζοκόμου
4. Αποστολή επιστολής προς τη Σχολική Επιτροπή σχετικά με τις υπάρχουσες ελλείψεις υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου
5. Συμπλήρωση και αποστολή του ερωτηματολογίου της Ένωσης Γονέων και κηδεμόνων σε συνεργασία με τη διεύθυνση του σχολείου μας.

Τα ακριβή κείμενα των επιστολών θα ανακοινωθούν με την κατάθεσή τους.

Το Δ.Σ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου