Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015

Από το Σύλλογο διδασκόντων λάβαμε το παρακάτω υλικό για τη Μέρα Σχολικού Αθλητισμού:

«2η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού»

Το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, αναγνωρίζοντας την «παρεμβατική δυναμική» του Σχολικού Αθλητισμού, της Άθλησης και της Δια Βίου Άσκησης στην ισόρροπη ψυχοκινητική ανάπτυξη του μαθητικού πληθυσμού της χώρας, θεσμοθέτησε ως Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους. Η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού συνδέεται με κεντρικό «θεματικό άξονα» ευρύτερου μαθησιακού/συμπεριφορικού πεδίου που υλοποιείται βιωματικά μέσα από τον Σχολικό Αθλητισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.
Καθώς το 2016 είναι έτος διεξαγωγής Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων, ο θεματικός  άξονας του σχολικού έτους 2015-2016 είναι «Σχολικός Αθλητισμός – Συμμετέχω και μαθαίνω τα Ολυμπιακά Ιδεώδη μέσα από τα Ολυμπιακά και τα Παραολυμπιακά Αθλήματα».  Για το σχολικό έτος 2015-16 ως Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού ορίστηκε η 5η Οκτωβρίου 2015.
Την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, στο σχολείο μας διεξήχθησαν ενδοσχολικές αθλητικές αλλά και παράλληλες δραστηριότητες απ` όλες τις τάξεις που επέλεξε ο Σύλλογος Διδασκόντων. Οι μαθητές-τριες  με ζήλο και χαρά παρακολούθησαν προβολές σχετικές με τον προαναφερόμενο άξονα, προχώρησαν σε εικαστικές δημιουργίες, συμμετείχαν σε αθλητικά αγωνίσματα με Ολυμπιακά όσο και Παραολυμπιακά αθλήματα κ.ά.
Η προσέγγιση του ανωτέρω θεματικού άξονα μπόρεσε να αναδείξει βιωματικά, μέσω των αθλητικών δράσεων αλλά και των παράλληλων εκδηλώσεων που έλαβαν χώρα στη σχολική μας μονάδα, το εύρος των Ολυμπιακών Αξιών που διαπερνούν τόσο τα Ολυμπιακά, όσο και τα Παραολυμπιακά αθλήματα (ενδεικτικά αναφέρουμε την αξία της συμμετοχής, τις ίσες ευκαιρίες χωρίς διακρίσεις, το «ευ αγωνίζεσθαι», την Ολυμπιακή Εκεχειρία κλπ.).

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι οι μαθητές-τριες  κατάφεραν να αποκομίσουν τα ιδιαίτερα στοιχεία της ευρύτερης Παιδείας, που ο Αθλητισμός μπορεί να προσφέρει μέσω της συμμετοχής, της προσπάθειας, του συναγωνισμού και της προσωπικής υπέρβασης!Ο Σύλλογος Διδασκόντων  του σχολείου                                                    Η διευθύντρια του σχολείου 0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου